මුදල් වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් මහින්ද කහඳගම රිමාන්ඩ්

කොම්පඤ්ඤ වීදිය ප්‍රදේශයේ නිවසක් ලබා දෙන බව පවසා පුද්ගලයෙකුගෙන් රුපියල් ලක්ෂ 70 වංචා කළා යැයි කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් මහින්ද කහඳගම අත්අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබෙනවා.

මෙම සිදුවීම 2022 වසරේ සිදු වූවක් බව සඳහන්.

මීට පෙර අවස්ථා ගණනාවකදී ද මහින්ද කහඳගම සම්බන්ධ වංචාවන් මාධ්‍ය මගින් හෙළිදරව් කරනු ලැබුවා.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button