සැගවූ සීනි තොග රවිගේ දියණියගේ සමාගමේද..

සීනි තොග තම සමාගම විසින් සඟවා ගෙන තිබියදී අත්අඩංගුවට ගත්තේ ඇයි පලවන වාර්තා අසත්‍ය බව ‘ග්ලෝබල් පාර්ක්’ සමාගම නිවේදනය කරයි.

හිටපු අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතාගේ වැඩිමහල් දියණියගේ හිමිකාරීත්වයෙන් යුතු එම සමාගම වෙනුවෙන් එහි සාමාන්‍යාධිකාරී වරයා විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය මෙසේය.