ශ්‍රී ලංකාවට තවත් ලෝකඩ පදක්කමක්

 සමිත දුලාන් 2020 ටෝකියෝ පැරාලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේ F 64 හෙල්ල විසි කිරීම පිරිමි ඉසව්වේ ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගනී.