කුකුළන්ට පාඩමක් – අලෙවිය පහළට

මේ වන විට වෙළඳපොලේ කුකුළු මස් කිලෝ 01ක මිල රු. 1400 ත් 1600 ත් අතර පවතිනවා.

මෙම මිල වැඩි වීම ව්‍යාපාර ⁣ක්ෂේත්‍රය තුළින්ම කෘත්‍රීමව ඇති කළ මිල වැඩි වීමක්දැයි බොහෝ දෙනා ප්‍රශ්න කරන පසුබිමක, කුකුළු මස් අලෙවිය විශාල වශයෙන් අඩුවී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button