රිටිගල පොසොන් මහා ගුටි දන්සැල (VIDEO)

රිටිගල ප්‍රදේශයේ පැවැති පො⁣සොන් දන්සැලක දෙපිරිසක් අතර ගැටුමක් ඇති වී තිබුණා.

එම අවස්ථාවේ වීඩියෝව පහතින්.

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button