නිල් පාටින් කොළ එළියක් – ලිට්‍රෝ ගණන් බස්සයි

ගෘහස්ථ LP ගෑස් මිල හෙට (04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අඩු කරන බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම පවසනවා.

ඒ අනුව 12.5kg ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රු. 400 කින් පමණ අඩු වනු ඇති.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button