කොදෙව් සංචාරයේ වේග පන්දු පුහුණුකරු ලෙස වාස් පත් කරයි | Mawurata.lk
Sri Lankan cricketer Chaminda Vaas prepares to bowl during a team training session at the Gaddafi Cricket Stadium in Lahore on February 28, 2009. Younus Khan feared Sri Lanka will come down hard on his team to give their captain Mahela Jayawardene a winning farewell in the second Test which starts in Lahore on March 1. AFP PHOTO/ Aamir QURESHI (Photo credit should read AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images)

කොදෙව් සංචාරයේ වේග පන්දු පුහුණුකරු ලෙස වාස් පත් කරයි


බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් තරග සංචාරය සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වේගපන්දු පුහුණුකරු ලෙස චමින්ද වාස් පත් කර තිබෙනවා.