තිරිමාන්නට සහ මිකී ආතර්ටත් කොරෝනා | Mawurata.lk

තිරිමාන්නට සහ මිකී ආතර්ටත් කොරෝනා


ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු මිකි ආතර් සහ පිතිකරු ලහිරු තිරිමාන්න හටද කොවිඩ් ආසාදනය වී තිබෙනවා.

PCR වාර්තාවන්ට අනුව ඔවුන් දෙදෙනාට රෝගය ආසාදනය වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.