තේරීම් කමිටු සභාපති තනතුර භාර ගැනීම මහේල ප්‍රතික්ෂේප කරයි | Mawurata.lk

තේරීම් කමිටු සභාපති තනතුර භාර ගැනීම මහේල ප්‍රතික්ෂේප කරයි


ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපතිවරයා ලෙස හිටපු ක්‍රිකට් නායක මහේල ජයවර්ධන මහතා පත් කරනු ඇතැයි පළවන වාර්තා ඔහු විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

තමන් තේරීම් කමිටුවේ කාර්යභාරයක් භාරගන්නා නොගන්නා බව ඔහු සඳහන් කළේය.

තමා මේ වන විටත් ජාතික ක්‍රීඩා කවුන්සිලයේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන බව ද ඔහු පැවසීය.

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපති ධුරයෙන් අසන්ත ද මෙල් මහතා ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසු එම ධුරය පුරප්පාඩු වී තිබේ.